Players index to the games

If a game is only visible in the anime, the corresponding chapter in the manga is given.

ChapterPlayerDate, gameOpponent
147Akiyama Jiro1998-04-30Cho Chikun
 15Ando Akio1990-05-09Fujisawa Kazunari
 81Aoki Kikuyo1990-02-07Miyazaki Shimako
 59Awaji Shuzo1981-09-21Kataoka Satoshi
135Cao Dayuan1993-08-12Ma Xiaochun
163Chang Hao1998-06-05O Rissei
 53  (idem)1998-08-01Yi Ch'ang-ho
173Chinen Kaori2000-11-22Inori Yoko
 90Cho Chikun1980-09-17,18Otake Hideo
160  (idem)1993-04-22Yi Ch'ang-ho
160  (idem)1994-06-03Zhang Wendong
100  (idem)1996-06-14Otake Hideo
124  (idem)1997-12-13Takemiya Masaki
124  (idem)1998-02-14Kobayashi Satoru
147  (idem)1998-04-30Akiyama Jiro
105  (idem)2000-12-16Kobayashi Satoru
 42Cho Hun-hyeon1997-04-12Yuki Satoshi
 56Cho Riyu1998-07-10Umezawa Yukari
105Cho Sonjin2000-12-21Kataoka Satoshi
 94Ebizawa Kenzo1859-10-26Honinbo Shusaku
  2  (idem)1859-11-26Honinbo Shusaku
173Fujisawa Hosai1965-01-20Shimamura Toshihiro
 15Fujisawa Kazunari1990-05-09Ando Akio
142Fukuhara Yoshitora1966-08-04Takemitya Masaki
142  (idem)1967-07-13Takemiya Masaki
 120Furuya Masao1997-11-16Tanaka Yasunobu
 77Hane Yasumasa1989-09-07Takemiya Masaki
  9Haratake Masami1993-07-28Takei Misa
184Hashimoto Utaro1980-07-17Kato Masao
 44Hayashi Monri Monnyu1744-04-22Honinbo Hakugen
 70Hayashi Sano1881-06-19Murase Shuho
155Hikosaka Naoto1999-02-25Imamura Toshiya
178  (idem)1999-12-09Ryu Shikun
145Honda Kunihisa1999-05-02Nakano Hironari
 15Honda Kunio1994-06-06Ishida Yoshio
 58Honda Sachiko1981-07-29Kamimura Haruo
 43Honinbo Dochi1721-12-18Tsubota Ganseki
  1Honinbo Dosaku1669-11-07Yasui Chitetsu
 70  (idem)1682-07-18Sendai Jiseibo
 44Honinbo Hakugen1744-04-22Hayashi Monri Monnyu
 61Honinbo Jowa1808-06-00Nagasaka Inosuke
  3  (idem)1821-03-05Shinomiya Yonezo
 43Honinbo Satsugen1780-12-12Lord Sakai of Ishimi
 94Honinbo Shuei1897-07-10Yasui Sanei
 67, 77  (idem)1897-11-21Ishii Senji
 75  (idem)1904-10-15Tamura Yasuhisa
 75Honinbo Shuhaku1740-06-11Inoue Shunseki Inseki
  5Honinbo Shuho1851-11-14Honinbo Shuwa
 83  (idem)1856-11-03Honinbo Shuwa
 27  (idem)1860-10-02Honinbo Shusaku
 70  (idem)1881-06-19Hayashi Sano
  6Honinbo Shusai1900-04-17Iwasa Kei
 75  (idem)1904-10-15Honinbo Shuei
 70  (idem)1911-07-29,08-12Takeda Itsuko
  8  (idem)1926-09-07,10-18Karigane Jun'ichi
 58Honinbo Shusaku1839-12-14Itagaki Chuzo
 56  (idem)1843-07-18Kadono Chuzaemon
 31  (idem)1844-11-12,13Ito Tokubee
 33  (idem)1844-12-08Ito Matsujiro
 58  (idem)1845-05-00Hosenji Hoshin
129  (idem)1846-07-21,24,25Inoue Genan Inseki
 89  (idem)1847-09-11Honinbo Shuwa
129  (idem)1847-10-05Tsuruoka Saburosuke
 78  (idem)1848-01-02,26Ota Yuzo
 62  (idem)1850-06-04Nakagawa Junsetsu
  2  (idem)1851-07-01Sekiyama Sendayu
  2  (idem)1851-11-15Honinbo Shuwa
 23  (idem)1853-07-10,20,26Ota Yuzo
 58  (idem)1857-04-23Kadono Kamesaburo
 94  (idem)1859-10-26Ebizawa Kenzo
  2  (idem)1859-11-26Ebisawa Kenzo
 27  (idem)1860-10-02Murase Yakichi
  5Honinbo Shuwa1838-02-24Yasui Sanchi
  1  (idem)1840-12-22~26,Inoue Genan Inseki
 89  (idem)1847-09-11Yasuda Shusaku
  5  (idem)1851-11-14Murase Yakichi
  2  (idem)1851-11-15Honinbo Shusaku
151  (idem)1852-11-27Yasui Sanchi
 83  (idem)1856-11-03Murase Yakichi
 46  (idem)1861-12-18Inoue Matsumoto Inseki
 58Hosenji Hoshin1845-05-00Honinbo Shusaku
155Imamura Toshiya1999-02-25Hikosaka Naoto
173Inori Yoko2000-11-22Chinen Kaori
 33  (idem)2001-10-11Kobayashi Izumi
  1Inoue Genan Inseki1840-12-22~26,Honinbo Shuwa
129  (idem)1846-07-21,24,25Yasuda Shusaku
150Inoue Hatsue1984-04-25Obuchi Morito
 67Inoue Intatsu Inseki1785-12-08Yasui Senchi Senkaku
 46Inoue Matsumoto Inseki1861-12-18Honinbo Shuwa
 51+Inoue Shunseki1724-04-27Nagano Kaizen
 75  (idem)1740-06-11Honinbo Shuhaku
 71Inoue Shuntatsu Inseki1768-12-25Lord Sakai of Ishimi
 63Ishida Yoshio1973-08-28,29Rin Kaiho
119  (idem)1974-06-26,27Takemiya Masaki
119  (idem)1976-12-02Kato Masao
 15  (idem)1994-06-06Honda Kunio
 70  (idem)1998-05-24Shuichi Yoshida
 67, 77Ishii Senji1897-11-21Honinbo Shuei
 58Itagaki Chuzo1839-12-14Yasuda Eisai
 33Ito Matsujiro1844-12-08Yasuda Shusaku
 31Ito Tokubee1844-11-12,13Yasuda Shusaku
  6Iwasa Kei1900-04-17Tamura Yasuhisa
 56Kadono Chuzaemon1843-07-18Yasuda Shusaku
 58Kadono Kamesaburo1857-04-23Honinbo Shusaku
 58Kamimura Haruo1981-07-29Honda Sachiko
 12Kanda Ei1990-07-19Oka Mitsuo
  8Karigane Jun'ichi1926-09-07,10-18Honinbo Shusai
 59Kataoka Satoshi1981-09-21Awaji Shuzo
105  (idem)2000-12-21Cho Sonjin
119Kato Masao1976-12-02Ishida Yoshio
184  (idem)1980-07-17Hashimoto Utaro
 77Kawamoto Noboru1989-06-29Miwa Yoshiro
170Kim Seung-chun2002-02-25Pak Yeong-hun
 35Kimu Hyonjon1998-00-00Kobayashi Satoru
 33Kobayashi Izumi2001-10-11Inori Yoko
 56Kobayashi Kenji1993-06-30Sasaki Tadashi
110Kobayashi Koichi1987-02-25,26Takemiya Masaki
18/5  (idem)1990-03-15Nakamura Hidehito
150  (idem)1994-08-18Morita Michihiro
178  (idem)2000-07-23Yamashita Keigo
149  (idem)2000-11-16Ryu Shikun
120Kobayashi Satoru1984-10-22Su Kaiseki
 35  (idem)1998-00-00Kimu Hyonjon
124  (idem)1998-02-14Cho Chikun
105  (idem)2000-12-16Cho Chikun
 83Kono Mototora1793-12-17Yasui Senchi
 48Kono Rin1996-02-24Morita Michihiro
 60Kuwata Yasuaki1993-10-28Yoda Norimoto
109Liu Xiaoguang1990-06-26Rin Kaiho
 71Lord Sakai of Ishimi1768-12-25Inoue Shuntatsu Inseki
 43  (idem)1780-12-12Honinbo Satsugen
135Ma Xiaochun1993-08-12Cao Dayuan
 19Michael Redmond1992-05-28So Kofoku
164Mimura Tomoyasu1998-08-20Onda Yasuhiko
 77Miwa Yoshiro1989-06-29Kawamoto Noboru
 81Miyazaki Shimako1990-02-07Aoki Kikuyo
150Morita Michihiro1994-08-18Kobayashi Koichi
 48  (idem)1996-02-24Kono Rin
 51+Nagano Kaizen1724-04-27Inoue Shunseki
 61Nagasaka Inosuke1808-06-00Honinbo Jowa
 62Nakagawa Junsetsu1850-06-04Honinbo Shusaku
 18/5Nakamura Hidehito1990-03-15Kobayashi Koichi
145Nakano Hironari1999-05-02Honda Kunihisa
163Nakano Yasuhiro1998-07-08Yamashita Keigo
124O Meien1997-05-31Takemiya Masaki
170  (idem)1998-04-23Yoda Norimoto
163O Rissei1998-06-05Chang Hao
178  (idem)2001-06-24Yu Ch'ang-hyeok
   (idem)2001-06-24Yu Ch'ang-hyeok
150Obuchi Morito1984-04-25Inoue Hatsue
 12Oka Mitsuo1990-07-19Kanda Ei
 40Oka Nobumitsu1996-06-27Umeki Suguru
 75, 88Okunuki Chisaku1803-05-27Yasui Chitoku
164Omori Yasushi1998-02-13Yamashiro Hiroshi
164Onda Yasuhiko1998-08-20Mimura Tomoyasu
 78Ota Yuzo1848-01-02,26Yasuda Shusaku
 23  (idem)1853-07-10,20,26Honinbo Shusaku
 90Otake Hideo1980-09-17,18Cho Chikun
  2  (idem)1993-02-08Takemiya Masaki
100  (idem)1996-06-14Cho Chikun
170Pak Yeong-hun2002-02-25Kim Seung-chun
184  (idem)2002-03-19Yamashita Keigo
 63Rin Kaiho1973-08-28,29Ishida Yoshio
143  (idem)1977-11-10Takemiya Masaki
109  (idem)1990-06-26Liu Xiaoguang
143  (idem)1996-11-21Ryu Shikun
116  (idem)1997-05-01Yoda Norimoto
143Ryu Shikun1996-11-21Rin Kaiho
178  (idem)1999-12-09Hikosaka Naoto
149  (idem)2000-11-16Kobayashi Koichi
160Sakakibara Shoji1992-05-14Sonoda Yuichi
 56Sasaki Tadashi1993-06-30Kobayashi Kenji
  2Sekiyama Sendayu1851-07-01Honinbo Shusaku
 70Sendai Jiseibo1682-07-18Honinbo Dosaku
173Shimamura Toshihiro1965-01-20Fujisawa Hosai
  3Shinomiya Yonezo1821-03-05Honinbo Jowa
 70Shuichi Yoshida1998-05-24Ishida Yoshio
 19So Kofoku1992-05-28Michael Redmond
 56, 94Sonoda Yasutaku1993-08-19Tei Meiko
160Sonoda Yuichi1992-05-14Sakakibara Shoji
120Su Kaiseki1984-10-22Kobayashi Satoru
 65Suzuki Gennojo1776-05-11Wakayama Ritcho
164Takao Shinji2000-03-19,26Yamashita Keigo
 70Takeda Itsuko1911-07-29,08-12Honinbo Shusai
  9Takei Misa1993-07-28Haratake Masami
142Takemiya Masaki1966-08-04Fukuhara Yoshitora
142  (idem)1967-07-13Fukuhara Yoshitora
119  (idem)1974-06-26,27Ishida Yoshio
143  (idem)1977-11-10Rin Kaiho
110  (idem)1987-02-25,26Kobayashi Koichi
 77  (idem)1989-09-07Hane Yasumasa
  2  (idem)1993-02-08Otake Hideo
124  (idem)1997-05-31O Meien
124  (idem)1997-12-13Cho Chikun
 120Tanaka Yasunobu1997-11-16Furuya Masao
 56, 94Tei Meiko1993-08-19Sonoda Yasutaku
 43Tsubota Ganseki1721-12-18Honinbo Dochi
 71Tsugaru Ryosaku1769-12-14Yasui Sentetsu
129Tsuruoka Saburosuke1847-10-05Yasuda Shusaku
 40Umeki Suguru1996-06-27Oka Nobumitsu
 56Umezawa Yukari1998-07-10Cho Riyu
 65Wakayama Ritcho1776-05-11Suzuki Gennojo
122Wu Songsheng1993-07-15Yu Ch'ang-hyeok
164Yamashiro Hiroshi1998-02-13Omori Yasushi
163Yamashita Keigo1998-07-08Nakano Yasuhiro
164  (idem)2000-03-19,26Takao Shinji
178  (idem)2000-07-23Kobayashi Koichi
184  (idem)2002-03-19Pak Yeong-hun
  1Yasui Chitetsu1669-11-07Honinbo Dosaku
 75, 88Yasui Chitoku1803-05-27Okunuki Chisaku
  5Yasui Sanchi1838-02-24Honinbo Shuwa
151  (idem)1852-11-27Honinbo Shuwa
 94Yasui Sanei1897-07-10Honinbo Shuei
 83Yasui Senchi1793-12-17Kono Mototora
 67Yasui Senchi Senkaku1785-12-08Inoue Intatsu Inseki
 71Yasui Sentetsu1769-12-14Tsugaru Ryosaku
160Yi Ch'ang-ho1993-04-22Cho Chikun
 53  (idem)1998-08-01Chang Hao
 75Yi Cheong-weon1995-02-03Yun Yeong-seon
184Yi Se-tol2002-08-03Yu Ch'ang-hyeok
 60Yoda Norimoto1993-10-28Kuwata Yasuaki
116  (idem)1997-05-01Rin Kaiho
170  (idem)1998-04-23O Meien
122Yu Ch'ang-hyeok1993-07-15Wu Songsheng
178  (idem)2001-06-24O Rissei
184  (idem)2002-08-03Yi Se-tol
 42Yuki Satoshi1997-04-12Cho Hun-hyeon
 75Yun Yeong-seon1995-02-03Yi Cheong-weon
160Zhang Wendong1994-06-03Cho Chikun

[2005-12-24]

Manga volumes


 1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23    

Anime episodes


 1-10 11-20 21-30
31-40 41-50 51-60
61-70 71-75 76

Indexes to the games

Copyright

The databases on this site are a service to the Go Community:
"The databases have been compiled by Jan van Rongen and are his copyright. They can be distributed freely, as long as this copyright statement is distributed with them. The databases shall not be made part of any [non] commercially available database collection of games of go without the written permission of Jan van Rongen."
With questions and suggestions please mail me at the address below.